AI in de GGz

Kunstmatige intelligentie (AI) zal wereldwijd grote impact hebben op de maatschappij als geheel. De GGz is hier geen uitzondering op. Want de vraag is niet of AI een rol zal spelen, maar hoe deze technologische kracht op een verantwoorde en effectieve manier kan worden aangewend om het welzijn en de zorg van patiënten te verbeteren.

Locatie

Dit programma vraagt om een passende plek om kennis te delen: de Rode Hoed, bekend om zijn rijke debatcultuur en legendarische televisieprogramma’s. Een ideale plek voor kennisuitwisseling en inspiratie! 

Deelnemen?

Er gelden verschillende tarieven afhankelijk van het moment van inschrijving incl. betaling.
Hoe eerder, hoe meer voordeel. Zo betalen de eerste 20 deelnemers het sterk gereduceerde tarief van € 150,-

Inschrijving sluit op donderdag 13 juni 2024 om 15.00 uur!

Voor wie?

Dit symposium is bedoeld voor professionals werkzaam in de GGz; als behandelaar, onderzoeker, bestuurder en zij die studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.